Historical Article about Irayimman Thampy by Prathap Kizhakkemadom

ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്ര ഗവേഷകനായ ശ്രീ. പ്രതാപ് കിഴക്കേ മഠം തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനം കലാകൗമുദി 2016 November 27 ലക്കം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

കവിശ്രേഷ്ടനായ ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ലേഖനം പ്രയോജനപ്രദമാണ് . ആദരണീയനായ ചരിത്ര പണ്ഡിതൻ കിഴക്കേ മഠം ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ മകൻ ശ്രീ. പ്രതാപ് കിഴക്കേ മഠം നടത്തുന്ന ചരിത്ര ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേരുന്നു...

Read More

Colonel John Munro Memorial Speech (Videos) – വിദ്യയ്ക്ക് വിളക്ക് കൊളുത്തിയ കേണൽ മൺറോ

വിദ്യയ്ക്ക് വിളക്ക് കൊളുത്തിയ കേണൽ മൺറോ :

തിരുവിതാംകൂറിലെ പ്രഗൽഭനായ ദിവാൻ കേണൽ മൺറോയെ കുറിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബാംഗം പൂയം തിരുനാൾ ഗൗരീ പാർവ്വതീഭായി, അഭിവന്ദ്യ തോമസ്‌. കെ. ഉമ്മൻ തിരുമേനി, ജസ്റ്റീസ്. കെ. റ്റി.തോമസ്‌, റവ.ഡോ. കെ.എം.ജോർജ് തുടങ്ങിയ പ്രഗൽഭർ കോട്ടയം സി. എം.എസ് . കോളജിൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം

181...

Read More

Prince Rama Varma – Sakhi TV Interview

Prince Rama Varma – Sakhi TV Interview Part 1

Interview with Prince Rama Varma conducted at his residence Kawadiar Palace, by Ms.Darshana for the Malayalam TV Channel “Sakhi.”

 

Prince Rama Varma – Sakhi TV Interview Part 2

Read More

Sargaalaya – Art & Craft Village

Sargaalaya, the art & craft village at Iringal is designed as an initiative to put Kerala’s traditional arts & crafts on the tourism trail. The craft village is set up on 20 acres of land on the banks of the Moorad River, just 200 meters off Kozhikode – Kannur National Highway near Vadakara. The craft village has 27 cottages where, a hundred or even more artisans can work. Apart from showcasing crafts & craftsmen from across Kerala, Sargaalaya has a Crafts Design & Technology development centre that provides training for craftsmen on the latest techniques of production & encourages innovation in the traditional system.

Visit: www.sargaalaya.com 

നിങ്ങള്‍ കോഴിക്കോട് സന്ദര്‍ശിക്കുകയോ കാറില്‍ വടകര വഴി പോകുകയോ ചെയ്താല്‍ നിശ്ചയമായും സന്ദര്‍ശിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം ഞാന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യട്ടെ...

Read More

Thaliyil Mahadeva Temple, Thazhathangadi, Kottayam – History

കോട്ടയം താഴത്തങ്ങാടിയില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പുരാതനമായ തളിയില്‍ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ വിശേഷങ്ങളറിയാം…!

In Kottayam-Kumarakom route near Uppoottikavala stop in Thazhathangadi of Kottayam town situates this famous temple with main idol Siva. The idol has good size and height. Shrine is round in shape facing west. Five poojas daily and Thazhamon Madom do the Tantries. Sub deities are Ganapathy, Subramanya, Sasthavu, Naga, and Rakshas. 10 days festival from 1’1 of Medam. This temple was the capital temple of Thekkumkoor Raja. There was a fort around the temple and became famous in that name ‘Thaliakotta’...

Read More

Temple of Understanding India Short Film 2016 – Dr. Karan Singh MP

 

Temple of Understanding India Short Film 2016

The Temple of Understanding India is an organization dedicated to fostering interfaith dialogue and harmony in India and around the World. Founded by Dr. Karan Singh MP in 1990, the Organization promotes regular Conferences, Interfaith Prayers, Events and Dialogues across India.

Dr. Karan Singh is a senior member of the Indian National Congress Party who served successively as the Governor of Jammu and Kashmir. Singh is the son of the last ruler of the erstwhile princely state of Jammu and Kashmir, Maharaja Hari Singh.

Dr. Karan Singh father Maharaja Hari Singh had signed the Instrument of Accession to India in October 1947.

Read More

Prof P.J.Kurian (The Honorable Deputy Chairman of the Rajya Sabha) inaugurated the ‘Delhi Darshan & International History Conference’ Project

1

 

 

 

 

 

 

Prof P.J.Kurian (The Honorable Deputy Chairman of the Rajya Sabha) inaugurated the ‘Delhi Darshan & International History Conference’ Project at Delhi on 26.02.2016.

Travancore Malayalee Council is planning to conduct ‘Delhi Darshan & International History Conference’ on 2016 October 14 to 18 related to the Gandhi Jayanti.

Conference Theme: ‘The Relevance of Gandhism for the re-construction of Modern India’

Participants: 300 (History Students & Teachers from Gulf & Kerala).

More Details : –

Daies Idiculla
General Secretary,
Travancore Malayalee Council
E-mail: daies200@gmail.com
www.tmcgulf.com
Mobile: (Gulf ) +971 50 6980613

Read More

Keralam: Maps and Borders By Dr. P.K. Rajasekharan (Lecture I)

Dr. P.K. Rajasekharan, renowned literary critic and cultural critic from Kerala. He is also one of the prominent theoreticians of the post modern literary tendencies in Malayalam.

Lecture Series Part II in Malayalam By Dr. P.K. Rajasekharan

Read More

History of Kodungallor by Malayalam Historian VVK Valath


Malayalam Historian VVK Valath explain his findings about the History of Kodungallor, Kerala in an interview given to Doordarshan.

NB: മലയാളസാഹിത്യത്തിലും കേരളചരിത്രത്തിലും വാലത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിപ്പോയതു് സ്ഥലനാമങ്ങളേയും പ്രാദേശികചരിത്രങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശേഷപ്പെട്ട സംഭാവനകളാണു്. പൊതുവേ അവ്യക്തവും അനാഥവുമായ കേരളചരിത്രത്തിന്റെ ഭൂതകാലം, അനേകം ആധികാരികഗ്രന്ഥങ്ങളും അവലംബരേഖകളും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടു് ശ്രമകരമായി ചികഞ്ഞെടുത്തും പേർത്തുപേർത്തുമാണു് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സ്ഥലനാമങ്ങളേയും ആ സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട ഐതിഹ്യങ്ങളേയും ചരിത്രസംഭവങ്ങളേയും കുറിച്ച് പഠിച്ചെഴുതിയതു്. പിൽക്കാലത്തു് കേരളചരിത്രത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും മുതൽക്കൂട്ടാവുന്ന കൃതികളാണു് അദ്ദേഹത്തിന്റേതു്. എൻ.ബി.എസ്...

Read More

An Ode to Taj Mahal by: Dr Shihab Ghanem

Shihab

An Ode to Taj Mahal by: Dr Shihab Ghanem

To what shall I compare this beauty?
Where art has achieved perfection
Surpassing in creativity all dreams
Embodying the ultimate.
* * * * *
Do I see in you a tomb or a palace?
Shining like a crown on the head of Agra,
Adding magic to the full moon in the azure sky,
Breathing poetry in the ears of the universe.
* * * * *
Relating a tale of beauty, expired in her prime,
After living protected luxury
Oh woe for the catastrophe of Shah Jahan!
For death has extinguished the light of the Mahal.
* * * * *
How can he express his devastating grief?
How can he retrieve that treasure lost under the dust?
Can he create a replicate beauty
Cast in the durable marble of those domes?
* * * * *

Ah! For the hands of love!
They have created a beauty ...

Read More