ആര്‍ഷഭാരതീയ സംസ്കാരം – Daies Idiculla

Daies IdicullaBy Daies Idiculla 

(General Secretary of Travancore Malayalee Council & currently Working as a Librarian in Gulf Medical University, Ajman, UAE). 

Download this Article in pdf format.  (Right Click and Save Link as)

Aarsha_Bharatheeya_Samskaram

6 comments to ആര്‍ഷഭാരതീയ സംസ്കാരം – Daies Idiculla

 • Dr.Nirmala Ramachandran  says:

  Dear Mr.Daies Idiculla,

  I really appreciate your comments about our ancient tradition.
  Beautiful language. Our new generation should study about our history & knowledge.

  Best wishes.

  Dr.Nirmala Ramachandran
  Boston

 • Lal M John - Dubai  says:

  Nice Article

 • Madhavan Nampoothiri  says:

  നളന്ദയെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ പഠനങള്‍ വേണം. നല്ല ചിന്തകള്‍ക്ക് അഭിനന്നനം.

  Madhavan Nampoothiri, Qutar

 • Godavarman Thirumulpad  says:

  We are proud of our ancient culture & education system.

  Best wishes.

  Godavarman Thirumulpad, Singapore

 • Gayatri Devi  says:

  നളന്ദയെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ചിന്തകള്‍ക്ക് അഭിനന്നനം.

  ഗായത്രി ദേവി – ദുബായ്‌

 • Prof Sharada Srinivasan  says:

  നളന്ദ നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ്. നമ്മുടെ സംസ്കാരം സമ്പന്നമാണ്.

  Prof Sharada Srinivasan, Kottayam

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>